Drzwi przeciwpożarowe zapewniają bezpieczeństwo i ochronę w przypadku zagrożenia ogniowego.

Mają za zadanie zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia, a przynajmniej spowolnić rozprzestrzenianie się pożaru tak, aby możliwa była ewakuacja i żeby był czas na przybycie służb ratunkowych.

W domach jednorodzinnych stosowane są często do zamykania kotłowni albo jako drzwi do garażu.

Drzwi przeciwpożarowe Porta

Na zdjęciu: drzwi przeciwpożarowe Porta

Oferujemy drzwi techniczne przeciwpożarowe EI 30 oraz EI 60.

Co oznaczają te symbole?

E – szczelność ogniowa
I – izolacyjność ogniowa

Szczelność ogniowa to zdolność drzwi do wytrzymania bezpośredniego oddziaływania ognia, bez przenoszenia ognia na stronę nie poddaną działaniu płomieni lub gorących gazów. Drzwi przestają spełniać swoją funkcję, gdy na tej drugiej stronie pojawią się w końcu płomienie, powstaną pęknięcia lub szczeliny przez które przedostaje się ogień, albo gdy drzwi wypadają z futryn.

Izolacyjność ogniowa to odporność drzwi na nagrzewanie się. Drzwi przestają spełniać swoją funkcję, gdy po stronie nienagrzewanej powierzchnia osiągnie krytyczną temperaturę.

Drzwi Pol-Skone

Na zdjęciu: drzwi Pol-Skone.

W naszej ofercie znajdą Państwo drzwi w klasach EI 30 oraz EI 60, gdzie liczby oznaczają szacunkowy czas, przez jaki drzwi spełniać będą swoją przeciwpożarową, ochronną funkcję.

EI 30

Drzwi są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowym, stanowiące, zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami.

Ei 60

Drzwi są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności niepublicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego.

Ważne:

Dla ścian komór zsypów wymaga się EI60, a dla drzwi komór zsypu EI30.

Drzwi przeciwpożarowe powinny:

  • posiadać ościeżnice metalowe,
  • być wyposażone w uszczelkę przemysłową oraz uszczelkę pęczniejącą, zapewniającą dymoszczelność (powoduje to także odcięcie tlenu).

Drzwi przeciwpożarowe z kratką wentylacyjną

Drzwi przeciwpożarowe mogą mieć zamontowaną kratkę wentylacyjną, należy jednak pamiętać, że wtedy nie będą posiadać parametru izolacyjności akustycznej oraz dymoszczelności. (Kratki wentylacyjne winny spełniać wymagania minimalnego przepływu powietrza tj. 0,022 m2).

Zapraszamy!

Zapraszamy do sklepu w Gdańsku w celu zakupu odpowiednich dla Państwa drzwi przeciwpożarowych.