Montaż podłóg korkowych Wicanders

Nasze podłogi mogą być instalowane we wszelkich pomieszczeniach mieszkalnych
(klasa 23) i pomieszczeniach komercyjnych (klasa 31).

Pobierz plik w formacie pdf  Instrukcja montażu płytek korkowych Corkcomfort

Pobierz plik w formacie pdf  Instrukcja montażu i paneli korkowych CORKCOMFORT

Montaż podłóg korkowych Wicanders na ogrzewaniu podłogowym

Możliwe jest montowanie podłóg Wicanders na wodnym systemie ogrzewania podłogowego, przy czym maksymalna temperatura na powierzchni podłogi nie może przekraczać 26°C.

Suszenie podłoża przed instalacją podłogi

Należy pamiętać o tym, że każdy system ogrzewania podłogowego posiada określone parametry uzależnione od zastosowanego rodzaju ogrzewania i podkładu podłogowego. W celu uniknięcia problemów związanych z funkcjonowaniem systemu ogrzewania podłogowego należy ściśle przestrzegać norm i przepisów związanych z instalacją systemu. Suszenie ogrzewanego podłoża powinno się odbywać zgodnie z protokołem ogrzewania podłogowego, uwzględniając całkowite wyłączenie ogrzewania przed montażem podłogi. Dopiero po całkowitym wysuszeniu podłoża możemy rozpocząć jego normalną eksploatację.

Eksploatację ogrzewania nie należy rozpoczynać wcześniej niż 21 dni po wyschnięciu podkładu (cementowego lub anhydrytowego). Po tym okresie ogrzewanie powinno być załączane stopniowo tak, aby maksymalną temperaturę pracy (26°C) osiągnąć w ciągu 3 dni. Czas schnięcia podłoża cementowego o grubości wymaganej dla zastosowania systemu ogrzewania podłogowego wynosi około 60-90 dni.

Montaż podłóg panelowych

  • temperatura powinna być zwiększana stopniowo każdego dnia, aż do osiągnięcia maksymalnej wartości określonej przez producenta systemu.
  • maksymalna temperatura powinna być osiągnięta po około 72 godzinach i utrzymywana bez wyłączenia przez 5-7 dni.
  • następnie należy obniżać każdego dnia temperaturę ogrzewania do poziomu 18°C.
  • w trakcie instalacji podłogi temperatura na powierzchni podkładu nie powinna przekraczać 18°C i powinna być utrzymywana na takim poziomie przez następne trzy dni po zakończeniu montażu.
  • po tym okresie temperaturę ogrzewania należy zwiększać powoli pamiętając, że maksymalna temperatura podłoża nie może przekroczyć 26°C
  • WAŻNE: wszystkie rury lub przewody grzejne powinny być umieszczone na odpowiedniej głębokości podkładu, zgodnie z zaleceniami producenta systemu ogrzewania
  • Producent podłogi nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z funkcjonowaniem systemu wynikające z jego wadliwego wykonania.

Montaż podłóg klejonych do podłoża

  • system ogrzewania musi być wyłączony co najmniej osiem dni przed zastosowaniem jakiejkolwiek masy samopoziomującej. Podłoże musi być przed tym całkowicie wysuszone.
  • ogrzewanie należy wyłączyć przed zastosowaniem masy samopoziomującej