Panele Hydrocork można układać na ogrzewaniu podłogowym.  Należy jednak pamiętać, że temperatura powierzchni pod podłogą nie może przekraczać 28°C.

Ważne też, aby brać pod uwagę, że dywany lub maty umieszczane na podłodze mogą funkcjonować jako akumulatory ciepła i mogą zwiększyć temperaturę powierzchni podłogi ponad zalecaną (nie może przekraczać 20-22°C).

Hydrocork Castle Raffia Oak

Montaż podłóg Hydrocork na podłożach ogrzewanych

Montaż podłóg Hydrocork jest możliwy tylko na ogrzewaniu podłogowym wodnym. Jakiekolwiek ogrzewane podłoże ma pewne warunki pracy zależące od systemu ogrzewania i podłoża. W celu uniknięcia problemów z funkcjonowaniem i trwałością podczas fazy konstrukcyjnej, normy i przepisy dotyczące montażu muszą być bardzo ściśle przestrzegane.

Suszenie podłóg podgrzewanych można uzyskać przez wyłączenie/włączenie ogrzewania z przerwą przed montażem na podłodze, według instrukcji producenta i przestrzegając protokołu.

Dopiero wtedy można rozpocząć fazę ogrzewania:

  • Początek fazy ogrzewania dla podłoża betonowego nie może rozpocząć się przed upływem 21 dni po ukończeniu utwardzania podłoża.
  • Faza ogrzewania musi rozpocząć się przy temperaturze roboczej 25°C w ciągu 3 dni.
  • Podłoże powinno być zamontowane na miejscu i utwardzane przez przynajmniej 60-90 dni.
  • Następnie codziennie należy podnosić temperaturę do uzyskania maksymalnej temperatury dopuszczalnej według systemu producenta.
  • Maksymalna temperatura powinna być utrzymywana przez przynajmniej 72 godziny bez wyłączania.
  • Temperaturę powinno się stopniowo obniżać do uzyskania 18°C przy powierzchni.
  • Podczas montażu temperatura powierzchni nie powinna przekraczać 18°C i powinna być utrzymana przez 3 dni po zakończeniu montażu.
  • Wtedy temperaturę powinno się powoli podnosić w razie potrzeby do maksymalnej wysokości 28°C na powierzchni podłoża.

Hydrocork Limed Gray Oak

Dylatacje

Paneli nie można dociskać, aby umożliwić podłodze ruch. Należy zapewnić co najmniej 5 mm dylatację wzdłuż ścian i innych na stałe umieszczonych obiektów.

Nie montować jakichkolwiek stałych i ciężkich struktur, takich jak wyspy kuchenne czy szafki, na powierzchni podłogi Hydrocork.

Obszary podłogowe większe niż 100 m2 lub z rozmiarami przekraczającymi 10 mb w jakimkolwiek kierunku wymaga zastosowania dodatkowej szczeliny dylatacyjnej. Wymogów tych można uniknąć, jeżeli Hydrocork jest zamontowany na klej.

Zobacz także:

 

Hydrocork Sawn Twine Oak

Zapraszamy!