Aklimatyzacja paneli Hydrocork

Transportować i przechowywać kartony w pozycji leżącej. Zapakowane panele powinny być aklimatyzowane w miejscu montażu bez ich rozpakowywania w suchym, dobrze wentylowanym miejscu przez okres minimum 48 godzin.

Temperatura w trakcie aklimatyzacji, jak również eksploatacji powinna zawierać się w granicach 18°C a 28°C przy wilgotności powietrza 35-65%.

Wyjąć deski z opakowań bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu.

Gdzie można zamontować panele Hydrocork?

Panele Hydrocork można montować we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i w większości komercyjnych, z wyjątkiem sauny i stale mokrych pomieszczeń.

Możliwy jest montaż Hydrocork w innych pomieszczeniach takich jak łazienki, lub w pomieszczeniach, gdzie często przydarzają się rozlania wody, ponieważ Hydrocork nie nasiąknie wodą. Jednakże, w celu zapobieżenia, by woda nie przedostała się pod położoną podłogę (co może stwarzać warunki do rozwoju grzybów, pleśni, przykrych zapachów) musi być zastosowany uszczelniacz poliuretanowy na obwodowych dylatacjach. W przypadku takiego montażu zalecamy, aby podłogę przykleić do podłoża.

Podłogi Hydrocork są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz budynków.

Przygotowanie powierzchni do montażu paneli Hydrocork

Panele Hydrocork można montować na większości twardych powierzchni, takich jak trwałe i wytrzymałe pokrycia podłogowe, parkiety drewniane i płytki ceramiczne.

Nigdy nie należy montować paneli Hydrocork na miękkich podłożach takich jak dywany, podkład korkowy, ekopor, itp.

W przypadku montażu na pływająco, jedynym podkładem zalecanym przez producenta jest podkład z mieszanki korka i poliuretanu Acousticork T82 o grubości 2mm. W przypadku konieczności niwelacji różnicy poziomów większych niż 2 mm należy użyć twardych pokryć podłogowych, jak płyta osb, płyta hdf, przyklejonych do podłoża lub wykonać wylewkę samopoziomującą.

Nie jest zalecane kładzenie izolacji w postaci folii paroizolacyjnej. Podłoże musi spełniać wymagania dotyczące maksymalnej wilgotności:

Hydrocork - wilgotność podłoża

Stare, wytrzymałe pokrycia podłogowe (np. pcv, linoleum) muszą być przyklejone na całej powierzchni.

Hydrocork na podłodze drewnianej/płycie pilśniowej/OSB

Na podłożu nie mogą być widoczne żadne oznaki pleśni i/lub zanieczyszczeń owadami. Należy upewnić się, że płyta pilśniowa lub podłoże z płyt OSB są mechanicznie przytwierdzone (na śruby lub klej), że są one stabilne, a jednocześnie połączenia pomiędzy płytami są równe i mocno zamknięte.

Drewniane podłoża lub podłoża z prefabrykatów muszą być zamontowane mechanicznie, np. przy użyciu śrub lub kleju, wszystkie łączenia na pióro i wpust muszą być sklejone odpowiednim klejem, a łączenie mocno zamknięte.

Istniejące deski podłogowe, panele drewniane, płyty OSB nie mogą być przykryte żadną folią polietylenową działającą jako bariera dla pary wodnej. Powierzchnia pod podłogą powinna również być odpowiednio wentylowana w celu utrzymania poziomu wilgotności desek drewnianych, paneli drewnianych, płyt OSB. Pustka podpodłogowa pod drewnianym podłożem musi być odpowiednio wentylowana. Zawartość wilgoci drewna nie powinna przekraczać 10%.

Wymagania dotyczące podłoża

Podłoże musi być równe, suche, jakiekolwiek odchylenia nie powinny przekraczać 3 mm na 2 m długości i płaskie (np. jeżeli podłoże jest wykonane z płytek ceramicznych, lub jeżeli jest jakikolwiek element wypukły, należy zaszpachlować fugi gładzią podłogową lub wylać odpowiednią masę samopoziomującą).

Wszystkie typy podłoży betonowe, drewniane i ceramiczne muszą być zupełnie suche. Szczeliny w podłożu przekraczające 1 mm głębokości i 2 mm szerokości powinny zostać wyszpachlowane.

Układanie paneli Hydrocork

Różne odcienie paneli Hydrocork są charakterystyką naturalną i atrakcją tej podłogi. W celu uzyskania najprzyjemniejszej mieszanki odcieni, należy wymieszać panele podłogowe, w celu uniknięcia umieszczenia identycznych, jaśniejszych lub ciemniejszych, paneli obok siebie.

Hydrocork powinno się chronić od wysokiej temperatury i światła słonecznego przez użycie zasłon i żaluzji. W pomieszczeniach, które będą eksponowane na nadmierną temperaturę czy bezpośrednie działanie słońca /≥ 45°C/ podłoga powinna być przyklejona do podłoża odpowiednim klejem.

Na drewnianych podłogach zalecamy kładzenie podłóg Hydrocork ukośnie w stosunku do istniejących desek podłogowych.

Jak montować?

W przypadku paneli Hydrocork połączenie paneli następuje z góry na dół pod dociskiem (bez ustawiania paneli pod kątem).

 

Zapraszamy!

Zapraszamy do sklepu w Gdańsku, gdzie możesz obejrzeć próbniki paneli Hydrocork.