Drewno jest naturalnym, ciepłym i przyjemnym materiałem podłogowym. Na co zwrócić uwagę, jeśli chcemy zainstalować podłogę drewnianą Jawor-Parkiet na ogrzewaniu podłogowym?

1. Na ogrzewaniu podłogowym instalujemy wyłącznie deski warstwowe (dwu- lub trójwarstwowe). Podłogi lite nie są rekomendowane. Jawor-Parkiet ma w swojej ofercie wyłącznie deski dwuwarstwowe.

Drewno jest podatne na zmianę wymiarów pod wpływem wilgotności powietrza. Podłogi warstwowe minimalizują tę naturalną właściwość drewna. Deski Jawor-Parkiet składają się z dwóch sklejonych warstw drewna, jedna wzdłużnie, druga poprzecznie, żeby uzyskać jak najwyższą stabilność.

2. Warunki pomieszczenia

Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podłogowego nie może przekraczać 27^, bo taka jest maksymalna dopuszczalna temperatura na górnej powierzchni podłogi. Należy również pamiętać, że wilgotność powietrza w pomieszczeniach powinna się zawierać w widełkach: 45-60^C, aby zminimalizować pracę drewna (odpowiednia wilgotność jest również nie bez wpływu na nasze samopoczucie).

W przypadku podłóg termowanych (Jesion Bursztyn, Jesion Koniak, Dąb Antyk) należy zachować szczególną ostrożność przy grzaniu temperaturą graniczną (27^C).

3. Rodzaj ogrzewania podłogowego

W przypadku podłóg drewnianych Jawor-Parkiet rekomendowane jest wodne ogrzewanie podłogowe. Jest to nie tyko rozwiązanie najbardziej efektywne, ale ze względu na pewną bezwładność systemu, kompatybilne z podłogami drewnianymi.

Podłogi Jawor-Parkiet montuje się wyłącznie na pływająco, co w przypadku ogrzewania podłogowego jest bardzo korzystne, zapewnia bowiem mniejsze straty ciepła niż w przypadku montażu podłóg na pływająco i lepszą stabilizację całego systemu.

4. Gatunek drewna

Drewno jest materiałem, które w naturalny sposób pęcznieje i się kurczy, w zależności od spadku wilgotności powietrza. Najkorzystniejsze na ogrzewanie podłogowe są te gatunki, które cechuje wysoki współczynnik przewodzenia ciepła i niski współczynnik skurczu.

Najlepiej sprawdzi się dąb. Nieco bardziej należy być ostrożnym w przypadku jesionu, bardziej wrażliwego na zmiany wilgotności.

Sprawdzą się także niektóre gatunki egzotyczne, ale nie wszystkie (należy unikać np. drewna jatoba).

5. Rodzaj podłoża

Podłoże pod ogrzewanie podłogowe powinno być wykonane z jastrychu anhydrytowego lub cementowo-betonowego.

Pamiętaj, że przed zamontowaniem drewna na ogrzewaniu podłogowym należy posadzkę wygrzać, aby usunąć resztki wilgoci budowlanej. Z procesu wygrzania należy sporządzić protokół.

6. Wymagania, co do podłoża

  • Podłoże powinno być odpowiednio równe i wytrzymałe.
  • Podłoże powinno być suche ((wilgotność resztkowa
    jastrychu: <1,8% cementowo-betonowy, <0,3% anhydrytowy). Pomiar należy wykonać metodą CM-karbidową.
  • Podłoże należy zeszlifować, za potem zagruntować gruntem poliuretanowym, dyspersyjnym, epoksydowym).
  • Dopiero na tak przygotowanym podłożu można kleić drewnianą podłogę.

Więcej o podłogach Jawor-Parkiet:

Zapraszamy!

Odwiedź nasz sklep w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 218, aby obejrzeć ekspozytory podłóg lub zapytaj o cenę online.