Montaż podłóg drewnianych Wicanders

Pobierz plik w formacie pdf Instrukcja montażu i pielęgnacji podłóg trójwarstwowych Parquet Wicanders

Montaż podłóg drewnianych warstwowych Parquet Wicanders na ogrzewaniu podłogowym

Nie ma technicznych przeciwwskazań co do montażu podłóg drewnianych Parquet Wicanders na systemie ogrzewania podłogowego (DIN EN 1264), jednak wymiary poszczególnych desek nie mogą być inne niż: 10-15 mm grubości oraz nie szersze niż 190 mm.

Przygotowanie i instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z aktualnym standardem i z wymienionymi warunkami wstępnymi:

  • Opór cieplny dla podłogi zamontowanej na ogrzewaniu podłogowym, razem z podkładem, nie powinien przekraczać 0,15 m2K/W zgodnie z normą DIN EN 1264.
  • Możliwe jest przyklejenie parkietu wielowarstwowego do podłoża, ale tylko przy użyciu klejów, które nie przenoszą dodatkowej wilgoci do parkietu.
  • Opór elektryczny dla deski wielowarstwowej o grubości 14,5 mm lub 15 mm, z warstwą wierzchnią dębową o grubości 3,5mm/4mm wynosi 0,10 – 0,12 m2K/W bez podkładu. Opór elektryczny dla 10 mm desek trójwarstwowych wynosi 0,08 m2K/W bez podkładu.

Jako, że drewno reaguje na zmiany otaczającego klimatu, podczas okresu grzewczego, może dojść do zwiększonego przesuszenia podłogi. To zazwyczaj prowadzi do powstawania szczelin pomiędzy poszczególnymi deskami, szczególnie widocznymi na krótkich deskach. Wysokie temperatury na powierzchni i niekorzystny suchy klimat, mogą doprowadzić do powstania szczelin na połączeniach desek, deformacji , a także pęknięć poszczególnych elementów.

Mała szerokość elementów parkietu jest idealna by zminimalizować wyżej wspomniany efekt.
Ponadto, temperatura i wilgotność pomieszczeniu powinna być stabilna: temperatura ok. 20°C, wilgotność względna 40-60%.

Maksymalna temperatura podłoża w trakcie użytkowania nigdy nie może przekraczać 27°C.

Maksymalna temperatura na powierzchni podłogi nigdy nie może przekraczać 26°C .

Deska wielowarstwowa z warstwą wierzchnią wykonaną z buka, klonu, kempasa lub jatoby nie może być stosowana w systemie ogrzewania podłogowego, z powodu bardzo niskiej stabilności wymiarowej wyżej wymienionych gatunków drewna. Deska wielowarstwowa wykonana z bambusa również nie nadaje się na system ogrzewania podłogowego.

Wzory podłóg Wicanders

wzory-podlogCzy widziałeś już wzory podłóg Parquet Wicanders?

Dostępne są dwie kolekcje desek trójwarstwowych: Victoria, Kentucky oraz Royal Collection.

Obejrzyj wzory podłóg >>