Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Danych jest Administratorem Danych jest   Dom Korkowy – Service s.c. Anna Piotrowska Dorota Piotrowska z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Połczyńska 50, 01-337 Warszawa,  REGON:   012798980.

2. Dane mogą być zbierane podczas korzystania z serwisu poprzez analizę logów dostępowych oraz  przy wysłaniu wiadomości e-mail przez użytkownika do Administratora Danych – w celu technicznym, statystycznym oraz rozpatrzenia zapytania (art.6 ust.1 lit.f RODO).

3. Dane osobowe będą udostępnianie podmiotom zarządzającymi stroną www.

4. Przysługują Pani / Panu następujące prawa:

a. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
c. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
e. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
f. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Podane przez Pana/Panią informacje podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu co zgłoszenia danych.

9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt poprzez wysłanie maila : gdansk@domkorkowy.com .