Podkład korkowy CU210R2 z aglomeratu korkowego. Izolacja termiczna i akustyczna pod podłogi panelowe i drewniane, korkowe i laminowane:

  • Znakomita izolacja termiczna i akustyczna
  • Wysoka trwałość i stabilność mechaniczna
  • 100% naturalny i odnawialny materiał
  • Łatwy w montażu

Podkład korkowy

Parametry:

Wymiary: 1m * 10m * 2mm
Rozciągliwość: > 450 kPa
Odzyskiwalność: . 90%
Trwałość: równa żywotności budynku

Jak montować podkład korkowy?

Warunki w miejscu instalacji:
Temperatura > 10*C, Wilgotność < 75%

Podłoże musi być nośne, czyste i suche. W przypadku większych nierówności konieczne jest zastosowanie mas samopoziomujących. Przy silnie chłonnych podłożach wymagane jest zagruntowanie gruntem głęboko penetrującym.

Podkład należy przyciąć na żądaną długość i zainstalować bezpośrednio na podłożu wierzchem zrolowanego materiału korkowego ku górze. Brzegi podkładu należy równo dosunąć do siebie, można zabezpieczyć je taśmą samoprzylepną. Po zakończeniu tych czynności, warstwa korkowa powinna pokrywać całą powierzchnię podłogi, nie powinno być żadnych szczelin.

Podkładu korkowego nie przykleja się do podłogi. Podkładu korkowego CU210R2 w żadnym wypadku nie należy mocować mechanicznie za pomocą wkrętów, gwoździ lub zszywaczy, gdyż stosowanie tego typu mocowania spowodowałoby obniżenie izolacji akustycznej tego produktu.

Oprócz podkładu 2mm oferujemy także grubości:

  • 3mm,
  • 4mm,
  • 6mm.